O nás

Společnost Moog Brno s.r.o. byla založena v roce 1947.

Zabýváme se projektováním, výrobou a zkoušením lineárních motorů a servomotorů.


Máme zaveden systém kvality EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001.


Prodej vybraných produktů Moog Brno v Rakousku, Německu a Švýcarsku

zajišťuje sesterská společnost

Moog GmbH se sídlem v Griesheim (DE).

Historie

Založení výzkumně-vývojového centra (VUES Brno) pro podniky oboru MEZ (Moravské Elektrotechnické Závody) v srpnu 1947 si vyžádala nutnost poválečné obnovy strojírenství s cílem soustředit dostatečný počet kvalifikovaných odborníků pro vývoj nových elektrických strojů a přístrojů. Do Brna tak zamířili odborníci z jednotlivých podniků MEZ.


Až do konce 60. let byly vývojové kapacity VUES Brno soustředěny na pokrytí těchto potřeb. Jednalo se především o vývoj asynchronních motorů nízkého napětí pro všeobecné použití, asynchronních motorů vysokého napětí do 1000 kW, stejnosměrných a střídavých komutátorových strojů, alternátorů, stejnosměrných agregátů pro elektrochemické účely, rotačních měničů kmitočtu a speciálních motorů pro konkrétní aplikace - komutátorový motor pro rotační pece cementárny, rotační svářečky, pohony válcovacích tratí, motory pro brusná vřetena apod.


V 70. a 80. letech vyvstaly požadavky na vývoj nových komodit. Z nich je třeba připomenout zejména řady dynamometrů (stejnosměrných, vířivých a asynchronních), řadu asynchronních motorů nízkého napětí s výškou osy 90 až 355 mm, stejnosměrné motory pro těžké provozy, elektrické pohony nezávislé silniční trakce (elektromobily EMA, pohon autobusu, pohon výklopníku BELAZ), elektrické stroje a vybavení pro leteckou techniku a další projekty.


V rámci další restrukturalizace byl VUES Brno začleněn do kombinátu Závody silnoproudé elektrotechniky (ZSE) Praha. Hlavním úkolem bylo i nadále zajišťovat v úzké spolupráci s podniky MEZ (Brno, Brumov, Frenštát, Mohelnice, Náchod, Vsetín a BEZ Bratislava) technický rozvoj elektrických strojů a elektrických regulačních pohonů do výkonu 1000 kW. VUES Brno plnil tuto funkci až do roku 1990. Výroba elektrických strojů v podnicích ZSE Praha pro něž VUES Brno zajišťoval vývoj a inovace dosahovala ročně 5 miliónů kusů strojů různých typů.


V období ekonomické transformace v letech 1990 - 93 byl VUES Brno přeměněn z původně výzkumně-vývojového ústavu na vývojově-výrobní podnik.

V roce 2018 se VUES Brno stal součástí skupiny společností s americkou mateřskou společností Moog Inc., jejíž akcie jsou obchodovatelné na New Yorkské burze (NYSE: MOG.A and MOG.B).