O nás

Společnost (původně VUES Brno) byla založena v roce 1947.

Zabýváme se projektováním, výrobou a zkoušením speciálních a nestandardních elektrických točivých strojů (asynchronních, synchronních a synchronních s PM), elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry.


Máme zaveden systém kvality EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001.


Prodej vybraných produktů Moog Brno v Rakousku, Německu a Švýcarsku

zajišťuje sesterská společnost

VSM  se sídlem v Griesheim (DE).

Historie

Založení výzkumně-vývojového centra (VUES Brno) pro podniky oboru MEZ (Moravské Elektrotechnické Závody) v srpnu 1947 si vyžádala nutnost poválečné obnovy strojírenství s cílem soustředit dostatečný počet kvalifikovaných odborníků pro vývoj nových elektrických strojů a přístrojů. Do Brna tak zamířili odborníci z jednotlivých podniků MEZ.


Až do konce 60. let byly vývojové kapacity VUES Brno soustředěny na pokrytí těchto potřeb. Jednalo se především o vývoj asynchronních motorů nízkého napětí pro všeobecné použití, asynchronních motorů vysokého napětí do 1000 kW, stejnosměrných a střídavých komutátorových strojů, alternátorů, stejnosměrných agregátů pro elektrochemické účely, rotačních měničů kmitočtu a speciálních motorů pro konkrétní aplikace - komutátorový motor pro rotační pece cementárny, rotační svářečky, pohony válcovacích tratí, motory pro brusná vřetena apod.


V 70. a 80. letech vyvstaly požadavky na vývoj nových komodit. Z nich je třeba připomenout zejména řady dynamometrů (stejnosměrných, vířivých a asynchronních), řadu asynchronních motorů nízkého napětí s výškou osy 90 až 355 mm, stejnosměrné motory pro těžké provozy, elektrické pohony nezávislé silniční trakce (elektromobily EMA, pohon autobusu, pohon výklopníku BELAZ), elektrické stroje a vybavení pro leteckou techniku a další projekty.


V rámci další restrukturalizace byl VUES Brno začleněn do kombinátu Závody silnoproudé elektrotechniky (ZSE) Praha. Hlavním úkolem bylo i nadále zajišťovat v úzké spolupráci s podniky MEZ (Brno, Brumov, Frenštát, Mohelnice, Náchod, Vsetín a BEZ Bratislava) technický rozvoj elektrických strojů a elektrických regulačních pohonů do výkonu 1000 kW. VUES Brno plnil tuto funkci až do roku 1990. Výroba elektrických strojů v podnicích ZSE Praha pro něž VUES Brno zajišťoval vývoj a inovace dosahovala ročně 5 miliónů kusů strojů různých typů.


V období ekonomické transformace v letech 1990 - 93 byl VUES Brno přeměněn z původně výzkumně-vývojového ústavu na vývojově-výrobní podnik.

V roce 2018 se VUES Brno stal součástí americké společnosti Moog. V návaznosti na tuto integraci byl změněn i název společnosti na Moog Brno s.r.o.

Moog Brno dnes

Pro současnou podobu společnosti jsme využili svých dlouholetých vývojových zkušeností v oboru elektrických strojů a v současnosti je Moog Brno firmou zaměřenou zejména na kusovou a malosériovou výrobu speciálních střídavých elektrických strojů a pohonů.


Jedná se o široký sortiment výrobků:

  • synchronní servomotory pro pohony v automatizaci, lineární motory, motory pro extrudéry v chemickém průmyslu, pohony čerpadel, lanovek atd.
  • dynamometry pro zkušební pracoviště motorů v automobilovém průmyslu, motory testovacích stolic automobilů, automatizovaná zkušební pracoviště s dynamometry,
  • pomaluběžné motory pro pohony ventilátorů chladicích věží, trakční motory a generátory pro kolejovou trakci, motory pro vřetenové lisy, as. motory s jadernou klasifikací
  • generátory dle specifických požadavků zákazníka, vestavné generátory buzené permanentními magnety pro malé vodní elektrárny, elektrocentrály, budiče synchronních strojů
  • automatizovaná zatěžovací zkušební pracoviště s dynamometry      


Naše výrobky jsou zákazníky integrovány do vyšších celků nejrůznějších průmyslových oborů v zařízeních pro automatizaci a robotiku, v logistice a balicí technice, automobilovém průmyslu, energetickém sektoru, trakci a dalších průmyslových oborech.


Provoz společnosti je umístěn do tří částí. Hlavní část se nachází v původní historické zástavbě na ulici Mostecká blízko středu Brna, kde je také umístěno vedení firmy. Strojní výroba byla převedena do výrobní haly na  ulici Jarní (vzdálené od původního závodu jen 2 km). Třetí část firmy zaměřená na výrobu lineárních motorů je umístěna ve výrobním závodě ve Slavkově u Brna.